IHA-2101 Hydraulitekniikka, 5 op
Oil Hydraulic Engineering

Vastuuhenkilö

Petteri Multanen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
IHA-2101 2018-01 3 - 4 Petteri Multanen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa keskeiset tiedot öljyhydrauliikan komponenttien hydraulisista laskentamenetelmistä ja niiden soveltamisesta hydraulikomponenttien ja -järjestelmien suunnitteluun. Hän pystyy muodostamaan tai johtamaan yleisiä hydraulitekniikassa tarvittavia yhtälöitä. Hän osaa määrittää hydraulikomponentin ominaiskäyrän tilavuusvirta- ja painemittauksilla. Hän pystyy virittämään todellisen hydraulijärjestelmän venttiilien asetusarvot suunnitelman mukaisiksi. Hän osaa suunnitella hydraulijärjestelmiä peruskomponentteja käyttäen ja hänellä on käsitys patruunatekniikan, proportionaalitekniikan ja servoteknikan käytön tuomista lisäominaisuuksista ja vaatimuksista.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Hydrauliikan järjestelmätyypit. Hydraulijärjestelmien laskennassa tarvittavat perusyhtälöt ja niiden käyttö: voimayhtälö, jatkuvuusyhtälö, energiayhtälö, Hagen-Poiseuillen yhtälö, liikemäärävirtayhtälö, hydraulijärjestelmän jousto, paineiskut putkivirtauksessa ja toimilaitteen yhteydessä.  Hydraulijärjestelmienlaskennassa tarvittavien perusyhtälöiden johtaminen: voimayhtälö, jatkuvuusyhtälö, energiayhtälö, Hagen-Poiseuillen yhtälö, liikemäärävirtayhtälö, hydraulijärjestelmän tehollinen puristuskerroin, paineiskut putkivirtauksessa ja toimilaitteen yhteydessä.  Bernoullin yhtälön johto. 
2. Venttiilien tehtävät hydraulijärjestelmässä, hydrauliikan komponenttien, mm. venttiilien ja toimilaitteiden, teoria ja konstruointi. Venttiilien vaikutus järjestelmän hyötysuhteeseen. Patruuna-sekä proportionaaliteknisen järjestelmän edut ja haitat. Hydraulipumppujen ja -moottoreiden rakenneominaisuudet ja käyttösovellutukset. Pumppujen ja moottoreiden perussäätimet ja niiden käyttö.  Patruuna- ja proportionaaliventtiilien rakenteet ja käyttöesimerkit. Proportionaalijärjestelmän mitoitusperusteet.    
3. Hydraulijärjestelmien suunnittelumetodiikka. Erilaisten perustoimintovaihtoehtojen toteuttaminen hydraulisilla komponenteilla. Kuormitusmuutosten kompensointi venttiilissä ja järjestelmässä, kuorman karkaamisen estäminen, toimilaitteiden tahdistus. Komponenttien mitoitus ja valinta. Järjestelmän dokumentointi.  Erot proportionaali- ja servotekniikan välillä.   
4. Hydraulijärjestelmän lämpenemisen analysointi. Öljyn puhtauden määritys ja sen mittaaminen. Suodatuksen suunnittelu ja suodattimien ominaisuuksien vertailu. Sovelluksia teollisuus- ja mobilehydrauliikan alalta.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Kurssin arvosana määräytyy tentin perusteella. Hallittuaan ydinaineksen hyvin on opiskelijalla mahdollisuus läpäistä kurssi arvosanalla 3. Arvosanan 4 saavuttaakseen opiskelijan on osattava myös täydentävän tietämyksen sarakkeen asioita. Arvosanaan 5 on mahdollisuus, jos täydentävän tietämyksen sarake osataan hyvin. Jos ydinaineksessa on vähäisiä puutteita, on opiskelijalla mahdollisuus arvosanaan 1 tai 2 riippuen puutteiden määrästä. Jos ydinaineksen hallinnassa on huomattavia puutteita, ei opiskelija läpäise kurssia.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
ASE-1130 Automaatio Suositeltava    
IHA-1102 Hydrauliikan ja koneautomaation perusteet Pakollinen    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
IHA-2101 Hydraulitekniikka, 5 op IHA-2100 Hydraulitekniikka I, 5 op  

Päivittäjä: Uusi-Heikkilä Janne, 12.03.2018