IHA-1500 Pneumatiikka, 5 op
Pneumatics

Toteutuskerta IHA-1500 2018-01

Kuvaus

Opintojaksossa perehdytään pneumaattisten ja sähköpneumaattisten käyttö- ja ohjausjärjestelmien suunnittelu- ja valintaperusteisiin sekä niiden soveltamiseen koneautomaatiossa. Opintojakson ydinaineksiin kuuluvat: pneumatiikan teoreettinen tausta, paineilman tuottaminen, pneumaattiset komponentit, perusmitoitus, ohjausjärjestelmät ja alipainetekniikka. Luentojen lisäksi opintojaksoon kuuluu yksi laboratoriotyö sekä laskuharjoitukset.

Opetus

Periodi 1 - 2
Opetusmuodot Luento, Tentti, Laboratoriotyö, Harjoitusryhmä
Vastuuhenkilö Esa Mäkinen

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritetut laboratoriotyö ja laskuharjoitukset sekä hyväksytysti suoritettu tentti luentojen ja laboratoriotöiden ja laskuharjoitusten sisällöstä.

Tentti Fri 14.12.2018 17:00 - 20:00
Tentti Wed 20.02.2019 17:00 - 20:00
Tentti Mon 08.04.2019 17:00 - 20:00
IHA-1500 Pneumatiikka/Lec/01 Wed 29.08.2018 14:00 - 16:00
IHA-1500 Pneumatiikka/Lec/01 Wed 05.09.2018 14:00 - 16:00
IHA-1500 Pneumatiikka/Lec/01 Wed 12.09.2018 14:00 - 16:00
IHA-1500 Pneumatiikka/Lec/01 Wed 19.09.2018 14:00 - 16:00
IHA-1500 Pneumatiikka/Lec/01 Wed 26.09.2018 14:00 - 16:00
IHA-1500 Pneumatiikka/Lec/01 Wed 03.10.2018 14:00 - 16:00
IHA-1500 Pneumatiikka/Lec/01 Wed 10.10.2018 14:00 - 16:00
IHA-1500 Pneumatiikka/Lec/01 Wed 31.10.2018 14:00 - 16:00
IHA-1500 Pneumatiikka/Lec/01 Wed 07.11.2018 14:00 - 16:00
IHA-1500 Pneumatiikka/Lec/01 Wed 14.11.2018 14:00 - 16:00
IHA-1500 Pneumatiikka/Lec/01 Wed 28.11.2018 14:00 - 16:00
IHA-1500 Pneumatiikka/Lec/01 Wed 05.12.2018 14:00 - 16:00
IHA-1500 Pneumatiikka/Lab01/01 Tue 23.10.2018 10:00 - 12:00
IHA-1500 Pneumatiikka/Lab02/01 Tue 23.10.2018 12:00 - 14:00
IHA-1500 Pneumatiikka/Lab03/01 Tue 23.10.2018 14:00 - 16:00
IHA-1500 Pneumatiikka/Lab04/01 Thu 25.10.2018 10:00 - 12:00
IHA-1500 Pneumatiikka/Lab05/01 Thu 25.10.2018 12:00 - 14:00
IHA-1500 Pneumatiikka/Lab06/01 Thu 25.10.2018 14:00 - 16:00
IHA-1500 Pneumatiikka/EG01/01 Tue 20.11.2018 08:00 - 12:00
IHA-1500 Pneumatiikka/EG02/01 Thu 22.11.2018 08:00 - 12:00
IHA-1500 Pneumatiikka/EG03/01 Thu 22.11.2018 12:00 - 16:00
IHA-1500 Pneumatiikka/EG04/01 Fri 23.11.2018 09:00 - 13:00

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN Lisätiedot Kieli Tenttimateriaali
Luentokalvot Suomi Kyllä