FYS-1820 Fysiikan diplomityöseminaari, 1 op
Master's Thesis Seminar on Physics

Lisätiedot

Opiskelija sopii seminaarin ajasta ja paikasta diplomityön tarkastajan kanssa. Ilmoittautumalla opintojaksolle saat tiedot lukuvuoden aikana järjestettävistä fysiikan diplomityöseminaareista.

Vastuuhenkilö

Jorma Keskinen, Juha Toivonen, Eeva Niemi

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
FYS-1820 2018-02 1 - 5 Jorma Keskinen
Hyväksytyn seminaariesitelmän pitäminen

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että valmistumisvaiheessa oleva opiskelija osaa suullisesti esitellä diplomityönsä keskeiset asiat.

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Esitelmän rakenteen johdonmukaisuus. Keskittyminen olennaisiin asioihin. Annetussa aikataulussa pysyminen. Suullinen esiintyminen.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
FYS-1820 Fysiikan diplomityöseminaari, 1 op FYS-1820 Fysiikan diplomityöseminaari, 1 op  
FYS-1820 Fysiikan diplomityöseminaari, 1 op FYS-1821 Fysiikan diplomityöseminaari, 0 op  

Päivittäjä: Keskinen Jorma, 01.04.2019