FYS-1740 Fysiikan opetusharjoittelu, 2 op
Teaching Practice in Physics

Lisätiedot

DI-opettajankoulutuksen opiskelija voi sisällyttää opintojakson tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin harjoittelun osana.

Vastuuhenkilö

Jaakko Laaksonen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
FYS-1740 2018-02 1 - 4 Jaakko Laaksonen
Hyväksytysti suoritettu kirjallinen raportti harjoittelusta

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa itsenäisesti ohjata yliopistotasoisia laskuharjoituksia tai laboratoriotöitä ja hallitsee yliopisto-opiskelijoiden opettamisen ja oppimisen tukemisen.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Laskuharjoitusten toteuttaminen (5 * 3 h) yhdessä vastuuopettajan kanssa  laskuharjoituksiin valmistautuminen (tehtävien tekeminen, laskuharjoituspalaveriin osallistuminen, materiaalin tuottaminen), opiskelijoiden opettaminen ja ohjaaminen, palaute  yliopisto-opettajan työhön tutustuminen  
2. Laboratoriotöiden ohjaaminen yhdessä laboratoriossa toimivan vastuuopettajan kanssa  Työhön vamistautuminen (työn tekeminen itse), esititetojen kysely opiskelijoilta, työn ohjaaminen, mittauspöytäkirjan ja selostuksen tarkastus ja palaute  Kokeellisuuden merkitys fysiikan opettamisessa ja oppimisessa 

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Kirjallinen raportti harjoittelusta

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaanVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
FYS-1740 Fysiikan opetusharjoittelu, 2 op FYS-1740 Fysiikan opetusharjoittelu, 2 op  

Päivittäjä: Niemi Eeva, 28.09.2018