FYS-1650 Fysiikan käsitteenmuodostus, 5 op
Concepts of Physics

Vastuuhenkilö

Leena Partanen, Jaakko Laaksonen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
FYS-1650 2018-01 2 Jaakko Laaksonen
Leena Partanen
Hyväksytysti suoritetut harjoitukset. Opintojakson arviointi perustuu harjoituksiin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää fysiikan käsitteenmuodostuksen prosessin kokeellisuuden ja mallintamisen näkökulmista. Opiskelija osaa itsenäisesti kehittää opetuksen kannalta mielekästä fysikaalista ajattelutapaansa. Opiskelija osaa suunnitella ja kehittää tutkimukseen perustuvia erilaisia opetuksellisia ratkaisuja.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Fysiikan käsitteenmuodostusprosessin ymmärtäminen kokeellisuuden ja mallintamisen näkökulmista, itsenäinen fysikaalisen ajattelutavan kehittäminen.  Tutkimukseen perustuvien opetuksellisten ratkaisujen suunnittelu ja kehittäminen.  Argumentaation hallitseminen. 

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Fysiikan käsitteet ja käsiterakenteet   Ismo T. Koponen         Ei   

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Laaksonen Jaakko, 14.06.2018