FYS-1400 Optiikka, 5 op
Optics

Vastuuhenkilö

Martti Kauranen, Mikko Huttunen, Kalle Koskinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
FYS-1400 2018-01 3 - 4 Mikko Huttunen
Martti Kauranen
Kalle Koskinen
Arvosteltavat kotilaskut (40%), tentti (60%)

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida valon ja aineen vuorovaikutusta ja optisten laitteiden toimintaa käyttäen sirontateoriaa, geometrista optiikkaa ja aalto-optiikan lähestymistapoja. Hän on tietoinen optisen kentän perussuureista ja niistä johdetuista muista fysikaalisista suureista ja osaa ottaa huomioon niiden vaikutuksen optisiin ilmiöihin ja optisten laitteiden toimintaan. Hän osaa analysoida optisten instrumenttien toimintaa käyttäen geometrisen optiikan paraksiaalista lähestymistapaa, mutta osaa ottaa huomioon myös aalto-optiikan asettamat rajoitukset niiden suorituskyvylle.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Aaltoliike ja sähkömagneettinen säteily     
2. Valon eteneminen ja taittuminen     
3. Geometrinen optiikka ja optiset instrumentit     
4. Superpositioperiaate, polarisaatio, interferenssi ja diffraktio     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Kotilaskujen paino kokonaispisteistä on 40% ja tentin 60%. Täysillä kotilaskupisteillä pääsee opintojaksosta jo läpi ilman tenttiä, mutta toisaalta noin puolet kotilaskupisteistä ja erinomaisesti suoritettu tentti antaa arvosanan 5

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Optics   E. Hecht       4th edition   Ei   
Opintomoniste   Optics   M. Kauranen         Kyllä   

Tietoa esitietovaatimuksista
Sähkö- ja magnetismiopin perusteet, aaltoliikkeen perusteet, kompleksilaskentaVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
FYS-1400 Optiikka, 5 op FYS-1406 Optics, 5 op  
FYS-1400 Optiikka, 5 op FYS-1400 Optiikka, 5 op  

Päivittäjä: Kauranen Martti, 05.12.2018