FYS-1340 Termofysiikka, 5 op
Thermal Physics

Vastuuhenkilö

Jyrki Mäkelä

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
FYS-1340 2018-01 1 - 2 Jyrki Mäkelä
Hyväksytysti suoritetut laskuharjoitukset ja tentti.
Laskuharjoitusten hyväksytty suoritus säilyy tuleville toteutuskerroille, mutta hyvityspisteet ovat voimassa vain sillä toteutuskerralla, jolla harjoitukset suoritetaan.

Osaamistavoitteet

Termofysiikan perusteiden ymmärtäminen, sekä klassisen termodynamiikan että modernin, atomeista koostuvien systeemien statistisen tarkastelun pohjalta. Opiskelijalla on opintojaksun suoritettuaan termofysiikan osalta riittävät esitiedot statistisen fysiikan, kiinteän olomuodon fysiikan ja fysiikan ammattiaineiden opiskeluun.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Energian ja lämpötilan käsite. Termodynamiikan ensimmäinen pääsääntö ja energian säilyminen.     
2. Lämmönsiirron perusteet.     
3. Termodynamiikan toinen pääsääntö ja entropia.     
4. Lämpövoimakoneiden fysiikka.     
5. Kemiallisen termodynamiikan perusteita.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Termofysiikan kurssin arvostelu perustuu kirjallisessa kokeessa saatuun tulokseen. Läpipääsyyn vaaditaan perinteisten laskuharjoitusten osana suoritetuksi puolet erikseen nimetyistä harjoitustehtävistä, jotka palautetaan kirjallisesti. Lisäaktiivisuus laskuharjoituksissa voi korottaa arvosanaa.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   An Introduction to Thermal Physics   D.V. Schroeder         Kyllä   
Muu verkkomateriaali   Luentojen Powerpoint-esitykset   J. Mäkelä       Jaetaan verkon kautta   Kyllä   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
FYS-1340 Termofysiikka, 5 op FYS-1346 Thermal Physics, 5 op  
FYS-1340 Termofysiikka, 5 op FYS-1340 Termofysiikka, 5 op  

Päivittäjä: Ikonen Suvi-Päivikki, 13.03.2018