FYS-1270 Laaja fysiikka IV: Aineen rakenne, 7 op
Fundamental University Physics IV: Structure of Matter

Vastuuhenkilö

Tapio Rantala

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
FYS-1270 2018-01 3 - 4 Tapio Rantala
Välikokeet tai loppukoe.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee aihealueen ilmiöitä ja lainalaisuuksia ja pystyy yksinkertaisissa tapauksissa määrällisiinkin arviointeihin.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Oppikirjan luvuista 8-13 luennoilla esitetys asiat: Statistista fysiikkaa, molekyylien rakenne ja spektrit, kiinteän olomuodon fysiikkaa, ydinfysiikkaa, hiukkasfysiikkaa, astrofysiikkaa ja kosmologiaa.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakson arvosanan määrää menestys välikokeissa tai tentissä. Lisäksi arvosanaa voi korottaa saman toteutuskerran laskuharjoitusten ahkeralla tekemisellä.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Modern Physics   P.A. Tipler ja R.A. Llewellyn   978-1-4292-9590-1       Kyllä   
Luentokalvot     Tapio Rantala         Kyllä   
Opintomoniste   Luentomoniste (pdf)   Tapio Rantala         Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
FYS-1260 Laaja fysiikka III Atomifysiikka Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
FYS-1270 Laaja fysiikka IV: Aineen rakenne, 7 op FYS-1430 Johdatus ydinfysiikkaan, 3 op +
FYS-1480 Kiinteän olomuodon fysiikka A, 3 op
 

Päivittäjä: Ikonen Suvi-Päivikki, 13.03.2018