FYS-1251 Laaja fysiikka II Aaltoliikeoppi ja sähkömagnetismi, 7 op
Fundamental University Physics II/Waves and Electromagnetism

Vastuuhenkilö

Jorma Keskinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
FYS-1251 2018-01 3 - 4 Jorma Keskinen
Heino Kuuluvainen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hahmotella aaltoliikeoppiin tai sähkömagnetismiin liittyvän probleeman visuaalisesti, hallitsee asiaan liittyvät fysiikan määritelmät, periaatteet ja luonnonlait ja osaa soveltaa niitä ja perustella niiden soveltuvuus kyseiseen ongelmaan. Opiskelija osaa johtaa määritelmistä ja periaatteista tilannetta kuvaavat yhtälöt, ratkaista ne ja arvioida tulosta. Opiskelija pystyy käyttämään yliopistotasoista matemaattista analyysiä tehtävän ratkaisussa. Opiskelija osaa antaa perusteltuja selvityksiä luonnonilmiöistä ja tekniikan sovelluksista myös laskematta.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Aaltoliikeoppi     
2. Sähkömagnetismi     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Välikokeiden tai tentin arvosana, johon myös laskuharjoitukset vaikuttavat

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Understanding Physics, 2nd ed.   Mansfield, M. ja O'Sullivan, C.   978-0-470-74637-0     Myös ensimmäinen painos.   Ei   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
FYS-1241 Laaja fysiikka I Mekaniikka Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
FYS-1010 Fysiikan työt I, 3 op +
FYS-1241 Laaja fysiikka I Mekaniikka, 7 op +
FYS-1251 Laaja fysiikka II Aaltoliikeoppi ja sähkömagnetismi, 7 op
FYS-1210 Laaja fysiikka 1, 5 op +
FYS-1230 Laaja fysiikka 2, 5 op +
FYS-1280 Laaja fysiikka 3, 5 op +
FYS-1290 Laaja fysiikka 4, 5 op
korvaavat kokonaisuudet (FYS-1210 + FYS-1230 + FYS-1280 + FYS-1290) = (FYS-1241 + FYS-1251 + FYS-1010)  

Päivittäjä: Ikonen Suvi-Päivikki, 13.03.2018