FYS-1091 Insinöörifysiikka I, 7 op
Engineering Physics I

Vastuuhenkilö

Sami Paavilainen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
FYS-1091 2018-02 3 - 4 Sami Paavilainen
Sekä hyväksytysti suoritetut laskuharjoitukset että joko välikokeet tai tentti

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hahmotella mekaniikkaan tai termofysiikkaan liittyvän probleeman visuaalisesti, hallitsee asiaan liittyvät fysiikan määritelmät, periaatteet ja luonnonlait ja osaa soveltaa niitä ja perustella niiden soveltuvuus kyseiseen ongelmaan. Opiskelija osaa johtaa määritelmistä ja periaatteista tilannetta kuvaavat yhtälöt, ratkaista ne ja arvioida tulosta. Opiskelija pystyy käyttämään yliopistotasoista matemaattista analyysiä tehtävän ratkaisussa. Opiskelija osaa antaa perusteltuja selvityksiä luonnonilmiöistä ja tekniikan sovelluksista myös laskematta.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Mekaniikka     
2. Termofysiikka     
3. Värähtelyt     
4. Aallot     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Arvosana perustuu välikoe- tai tenttimenestykseen ja myös laskuharjoitukset voivat vaikuttaa arvosanaan.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   University Physics with Modern Physics   Young & Freedman   9780321762191       Kyllä   

Tietoa esitietovaatimuksista
Lukion laaja oppimäärä matematiikasta tai vastaavat tiedot.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
FYS-1091 Insinöörifysiikka I, 7 op FYS-1091 Insinöörifysiikka I, 7 op  
FYS-1091 Insinöörifysiikka I, 7 op FYS-1150 Fysiikka S I, 5 op Muutettu Sisu yhteensopivaksi 31.5.2018 vh  

Päivittäjä: Ikonen Suvi-Päivikki, 13.03.2018