FYS-1080 Insinöörifysiikka I: teoria ja laboratorioharjoitukset, 8 op
Engineering Physics I: Theory and Laboratory

Vastuuhenkilö

Jaakko Laaksonen, Petri Kaukasoina, Eeva Niemi, Risto Pankaluoto

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
FYS-1080 2018-01 1 - 2 Risto Pankaluoto
Hyväksytysti suoritetut laskuharjoitukset, minkä lisäksi välikokeet tai tentti ja kurssiin kuuluvat laboratorioharjoitukset.
FYS-1080 2018-02 1 - 2 Petri Kaukasoina
Hyväksytysti suoritetut laskuharjoitukset, minkä lisäksi välikokeet tai tentti ja kurssiin kuuluvat laboratorioharjoitukset.
FYS-1080 2018-03 3 - 4 Eeva Niemi
Hyväksytysti suoritetut laskuharjoitukset, minkä lisäksi välikokeet tai tentti ja kurssiin kuuluvat laboratorioharjoitukset.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hahmotella kurssin aihealueisiin liittyvän probleeman visuaalisesti, hallitsee asiaan liittyvät fysiikan määritelmät, periaatteet ja luonnonlait ja osaa soveltaa niitä ja perustella niiden soveltuvuuden kyseiseen ongelmaan. Opiskelija löytää kokeiden ja perusfysiikan luennoilla esitettyjen teorioiden väliset yhteydet. Opiskelija osaa johtaa määritelmistä ja periaatteista tilannetta kuvaavat yhtälöt, ratkaista ne ja arvioida tulosta. Opiskelija pystyy käyttämään yliopistotasoista matemaattista analyysiä tehtävän ratkaisussa. Opiskelija osaa antaa perusteltuja selvityksiä luonnonilmiöistä ja tekniikan sovellutuksista myös laskematta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa analysoida luonnontieteellisiä mittaustuloksia, arvioida niiden luotettavuutta ja selittää ne kirjallisesti.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Mekaniikka     
2. Termofysiikka     
3. Värähtelyt     
4. Aallot     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Arvostelu perustuu kirjallisessa kokeessa saatuun tulokseen. Aktiivisuus laskuharjoituksissa voi korottaa arvosanaa. Opintojaksoon kuuluvat laboratorioharjoitukset arvostellaan hyväksytty/hylätty -asteikolla; hyväksytty-arvosanaan vaadittavat osaamistavoitteet löytyvät FYS-1010 Fysiikan työt I -opintojakson osaamistavoitteista.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   University Physics with Modern Physics   Young&Freedman         Kyllä   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
FYS-1080 Insinöörifysiikka I: teoria ja laboratorioharjoitukset, 8 op FYS-1080 Insinöörifysiikka I: teoria ja laboratorioharjoitukset, 8 op  

Päivittäjä: Niemi Eeva, 02.04.2019