ELT-23100 Verkotetut sulautetut järjestelmät, 5 op
Networked Embedded Systems

Vastuuhenkilö

Mikko Valkama, Karri Palovuori

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ELT-23100 2018-01 2 Karri Palovuori

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Sulautettujen järjestelmien langalliset tiedonsiirtorajapinnat  Sarjaliikennerajapinnat  USB-rajapinta 
2. Sulautettujen järjestelmien langattomat tiedonsiirtorajapinnat  IR- ja yksinkertaiset radiorajapinnat  WLAN-rajapinta 
3. Sulautettujen järjestelmien verkko-ohjelmointi  Sulautettuja järjestelmiä palvelevan palvelimen ohjelmointi  Websocket-rajapinta 

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Tentti

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
ELT-21300 Mikrokontrollerit Suositeltava    
ELT-23000 Mikrokontrollerijärjestelmät Suositeltava    

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Ketola Susanna, 09.03.2018