TUT-8920 Diplomityön kypsyysnäyte, ruotsiksi, 0 op
Proficiency Test for Master's Thesis

Lisätiedot

Kypsyysnäyte suoritetaan sekä kandidaatintyöhön että diplomityöhön liittyen. Kypsyysnäyte osoittaa opiskelijan perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä ruotsin kielen taitoa. Kypsyysnäytteen sisällön arvioijana toimii opiskelijan opinnäytetyön ohjaaja ja kielen arvioijana äidinkielen asiantuntija. Kypsyysnäyte arvostellaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Kypsyysnäyte tehdään koulutusivistyskielellä (suomi/ruotsi). Koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä saaneen tai koulusivistyksensä ulkomailla saaneen kypsyysnäytteen kielestä päättää dekaani.
Ei toteuteta lukuvuonna 2018-2019.

Vastuuhenkilö

Opinnäytetyön ohjaaja

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TUT-8920 2018-01 - Opinnäytetyön ohjaajaVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TUT-8920 Diplomityön kypsyysnäyte, ruotsiksi, 0 op TUT-8910 Diplomityön kypsyysnäyte, suomeksi, 0 op  
TUT-8920 Diplomityön kypsyysnäyte, ruotsiksi, 0 op TUT-8920 Diplomityön kypsyysnäyte, ruotsiksi, 0 op  
TUT-8920 Diplomityön kypsyysnäyte, ruotsiksi, 0 op TUT-8930 Proficiency Test for Master's Thesis, 0 op  

Päivittäjä: Laine Marja-Liisa, 23.05.2019