TUT-8910 Diplomityön kypsyysnäyte, suomeksi, 0 op
Proficiency Test for Master's Thesis

Lisätiedot

Kypsyysnäyte suoritetaan sekä kandidaatintyöhön että diplomityöhön liittyen. Kypsyysnäyte osoittaa opiskelijan perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä suomen kielen taitoa. Kypsyysnäytteen sisällön arvioijana toimii opiskelijan opinnäytetyön ohjaaja ja kielen arvioijana äidinkielen asiantuntija. Kypsyysnäyte arvostellaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Kypsyysnäyte tehdään koulutusivistyskielellä (suomi/ruotsi). Koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä saaneen tai koulusivistyksensä ulkomailla saaneen kypsyysnäytteen kielestä päättää dekaani. Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille
Ei toteuteta lukuvuonna 2018-2019.

Vastuuhenkilö

Teresa Rebelo Calejo, Opinnäytetyön ohjaaja, Markku Karjalainen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TUT-8910 2018-01 - Henrik Tolvanen
Opinnäytetyön ohjaajaVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TUT-8910 Diplomityön kypsyysnäyte, suomeksi, 0 op TUT-8910 Diplomityön kypsyysnäyte, suomeksi, 0 op  
TUT-8910 Diplomityön kypsyysnäyte, suomeksi, 0 op TUT-8930 Proficiency Test for Master's Thesis, 0 op  
TUT-8910 Diplomityön kypsyysnäyte, suomeksi, 0 op TUT-8920 Diplomityön kypsyysnäyte, ruotsiksi, 0 op  

Päivittäjä: Korpela Anjariitta, 29.05.2019