OPN-9000 Diplomityö, 30 op
Master's Thesis

Lisätiedot

Diplomityö on diplomi-insinöörin ja arkkitehdin tutkintoon kuuluva, opintojen loppuvaiheessa tehtävä opinnäytetyö, jonka laajuus on 30 opintopistettä. Diplomityö tehdään syventävien opintojen opintokokonaisuuteen liittyvästä aihepiiristä. Diplomityö tehdään yksilöllisesti, mutta erityisistä syistä voidaan tehdä myös ryhmätyönä, jolloin jokaisen tekijän itsenäinen osuus on osoitettava.

Dekaani tai varadekaani vahvistaa diplomityön aiheen ja kielen DI/A-tutkinnossa läsnä olevan opiskelijan anomuksesta ja nimeää diplomityölle vähintään yhden tarkastajan. Vähintään yhden tarkastajan tulee olla pääaineen alaa edustava professori tai tohtori tai erityisestä syystä muu opettaja tai tutkija. Vähintään yhden tarkastajan tulee olla työsuhteessa TTY:hyn. Kaikkien tarkastajien tulee olla ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita. Tarkastajien on annettava tiedekuntaneuvostolle kirjallinen lausunto ja arvosanaehdotus diplomityöstä (arviointiasteikko on 0-5). Yhteistyötutkinnoissa tästä voidaan poiketa yhteistyötutkintojen linjauksen mukaisesti.

Diplomityöhön liittyen suoritetaan kypsyysnäyte. Kypsyysnäytteellä osoitetaan perehtyneisyys opinnäytteen alaan sekä äidinkielentaito. Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille
Ei toteuteta lukuvuonna 2018-2019.

Vastuuhenkilö

Opinnäytetyön ohjaaja

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
OPN-9000 2018-01 - Opinnäytetyön ohjaajaVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
OPN-9000 Diplomityö, 30 op OPN-9006 Diplomityö, 30 op  

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 16.02.2018