YHTTAY-22206 Introduction to Computational Biology, 3 cr

Toteutuskerta YHTTAY-22206 2018-01

Kuvaus

Tampereen yliopiston opintojakso BIO2200 Introduction to computational biology.

Toteutuskerran tarkemmat tiedot ja ilmoittautumislinkin löydät TaY:n opetusohjelmasta (katso alla oleva linkkilista).

Voidaksesi ilmoittautua opintojaksolle tarvitset voimassa olevan opinto-oikeuden TaY:lle (esim. biotekniikan opiskelija, Tampere3-ristiinopiskelija, JOO).

Opetus

Periodi 1
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Outi Väisänen

Arvosteluasteikko

Numerical evaluation scale (0-5)