BMT-70100 Kudosteknologian perusteet, 3 op
Introduction to Tissue Engineering

Vastuuhenkilö

Minna Kellomäki

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
BMT-70100 2018-01 3 - 4 Minna Kellomäki
Teresa Rebelo Calejo
Hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt sekä tentti tai välikokeet.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa määritellä kudosteknologian keskeiset käsitteet ja terminologian. Opiskelija osaa nimetä, mihin kudosteknologiaa tarvitaan ja millä eri tavoin kudosteknologiaa voidaan toteuttaa (menetelmät). Opiskelija osaa listata implanttien osatekijät ja ymmärtää niiden yleispiirteet sekä ymmärtää niiden vaikutukset implanttiin. Opiskelija osaa tulkita kudosteknologian erityispiirteitä, lainsäädännön moninaisuuden sekä eettiset ongelmat. Opiskelija on perehtynyt valittuihin osa-alueisiin ja on koostanut ja vertaillut eri kirjallisuuslähteiden antamaa informaatiota.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Keskeinen terminologia, käsitteet ja keskeiset määritelmät sekä suomeksi että englanniksi     
2. Taustat ja syyt kudosteknologian syntyyn  Taustojen ja syiden yksityiskohtia   
3. Kudosteknologian menetelmät  Menetelmät yksityiskohtaisesti  Menetelmien vaikutukset muodustuvaan lopputulokseen 
4. Kudosteknologisen implantin osatekijät  Osatekijöiden tarkempi kuvaus  Yksityiskohtaisesti eri osatekijöiden tekijät, valmistukset jne 
5. Kudosteknologian erityispiirteitä, lainsäädäntö ja alan eettiset kysymykset  Eityispiirteiden menetelmien yleiskuvaukset ja lainsäädäntöä hoitelevat tahot  Erityispiirteiden menetelmien yksityiskohtaiset kuvaukset 

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Arvosanat 1-2: Osaamistavoitteet on saavutettu. Opintojakson ydinaineksen tyydyttävä osaaminen. Arvosanat 3-4: Jotkut osaamistavoitteet on ylitetty joko laadullisesti tai määrällisesti. Opintojakson ydinaineksen ja täydentävän tietämyksen hyvä osaaminen. Kaikki osasuoritukset on vähintään hyvin suoritettu. Arvosana 5: Useimmat osaamistavoitteet on ylitetty laadullisesti. Syvällinen opintojakson koko sisällön osaaminen. Kaikkien osasuoritusten suorittaminen kiitettävästi.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Frontiers in Tissue Engineering (osat I ja II)   Patrick Jr, Mikos, McIntire (Eds.)   80426891     Valitut luvut   Ei   
Kirja   Tissue Engineering   Clemens van Blitterswijk       Valitut luvut   Kyllä   
Kirja   Tissue Engineering   John P. Fisher, Antonios G. Mikos, Joseph D. Bronzino       Valitut luvut   Kyllä   
Luentokalvot   Kudosteknologian perusteet   Kellomäki, M.       Moodle   Kyllä   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
BMT-70100 Kudosteknologian perusteet, 3 op BMT-70116 Tissue Engineering Basics, 5 op  
BMT-70100 Kudosteknologian perusteet, 3 op ELT-70100 Kudosteknologian perusteet, 3 op  

Päivittäjä: Väisänen Outi, 13.03.2018