BMT-62100 Viranomaisvaatimukset lääkinnällisten laitteiden suunnittelulle ja valmistukselle, 3 op
Regulatory Requirements for Design and Manufacture of Medical Devices

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa.

Vastuuhenkilö

Juha Nousiainen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
BMT-62100 2018-01 4 Juha Nousiainen
Aktiivinen osallistuminen luentoihin ja hyväksytysti suotitetut harjoitustyöt.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tehdä yhteenvedon lääkinnällisiä laitteita ja implantteja koskevien viranomaismääräysten kokonaisuudesta. Opiskelija osaa soveltaa niitä tutkimuksessa, laitteen suunnittelussa (esim. riskianalyysin laadinta) ja tuotekehityksessä (esim. standardien hyödyntäminen).

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Lääkinnällisiä laitteita koskevat vaatimukset.  Tekniset asiakirjat. Laatujärjestelmä. Standardien hyödyntäminen.    
2. Riskienhallinta tuotteen elinkaaren aikana.  Riskianalyysi ja riskien arviointi. Kliininen arviointi. Turvallisuusstandardit.    
3. Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen.  Tarkastus- ja arviointilaitoksen toiminta. Tuotevalvonta.   
4. Tutkimuksesta liiketoimintaa.  Patentti-informaatio tuotekehityksessä. Keksintöjen suojaaminen.    

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää kaikkien osasuoritusten hyväksyttyä suorittamista: Aktiivinen osallistuminen luentoihin (vähintään 75%) ja hyväksytysti suotitetut harjoitustyöt.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet. CE-väylä ideasta markkinoille   P. Kolari         Ei   
Muu kirjallisuus   STM:n päätös terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista.           Ei   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
BMT-62236 Medical Device Research and Productization Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
BMT-62100 Viranomaisvaatimukset lääkinnällisten laitteiden suunnittelulle ja valmistukselle, 3 op BMT-62107 Regulatory Requirements for Design and Manufacture of Medical Devices, 5 op  
BMT-62100 Viranomaisvaatimukset lääkinnällisten laitteiden suunnittelulle ja valmistukselle, 3 op ELT-62100 Viranomaisvaatimukset lääkinnällisten laitteiden suunnittelulle ja valmistukselle, 3 op  

Päivittäjä: Väisänen Outi, 13.03.2018