YHTTAY-24430 Proteiiniteknologian työt A, 7 op
Protein Technology Laboratory Course A

Lisätiedot

Tampereen yliopiston opintojakso BTK4321 Proteiiniteknologian työt A.

Opintojakso sisältyy biotekniikan opiskelijoiden opintosuunnitelmaan. Muiden TTY:n opiskelijoiden tulee aktivoitua TaY:n ristiinopiskelijaksi sekä suunnitella opintojaksot Tampere3-verkkopalvelussa. Opintojaksolle on mahdollista hakea myös JOO-palvelun kautta (www.joopas.fi).


HUOM! Ilmoittautuminen opintojaksolle TaY:n NettiOpsussa. POPin kautta tehtyjä ilmoittautumisia ei huomioida.

Linkit opintojakson opinto-opas kuvaukseen, opetusohjelmaan (ilmoittautumislinkki) sekä Tampere3-ristiinopiskelupalveluun opintojakson toteutuskerran linkkilistassa. Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille
Ei toteuteta lukuvuonna 2018-2019.

Vastuuhenkilö

Outi Väisänen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
YHTTAY-24430 2018-01 - Outi Väisänen

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
YHTTAY-21041 Laboroinnin perusteet Pakollinen    
YHTTAY-22111 Biokemian työt Pakollinen    
YHTTAY-22121 Biokemian työt: Proteiinit Pakollinen    
YHTTAY-24020 Proteiiniteknologia Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
YHTTAY-24430 Proteiiniteknologian työt A, 7 op YHTTAY-4430 Proteiiniteknologian työt A, 7 op  

Päivittäjä: Asunmaa Piia, 13.03.2018