YHTTAY-24430 Proteiiniteknologian työt A, 7 op
Protein Technology Laboratory Course A

Toteutuskerta YHTTAY-24430 2018-01

Kuvaus

Tampereen yliopiston opintojakso BTK4321 Proteiiniteknologian työt A.

Toteutuskerran tarkemmat tiedot ja ilmoittautumislinkin löydät TaY:n opetusohjelmasta (katso alla oleva linkkilista).

Voidaksesi ilmoittautua opintojaksolle tarvitset voimassa olevan opinto-oikeuden TaY:lle (esim. biotekniikan opiskelija, Tampere3-ristiinopiskelija, JOO).

Periodi Ei toteuteta lukuvuonna 2018-2019.
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Outi Väisänen

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)