YHTTAY-24020 Proteiiniteknologia, 7 op
Protein Technology

Toteutuskerta YHTTAY-24020 2018-01

Kuvaus

Tampereen yliopiston opintojakso BTK4320 Proteiiniteknologia.

Toteutuskerran tarkemmat tiedot ja ilmoittautumislinkin löydät TaY:n opetusohjelmasta (katso alla oleva linkkilista).

Voidaksesi ilmoittautua opintojaksolle tarvitset voimassa olevan opinto-oikeuden TaY:lle (esim. biotekniikan opiskelija, Tampere3-ristiinopiskelija, JOO).

Opetus

Periodi 3
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Outi Väisänen

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)