YHTTAY-22121 Biokemian työt: Proteiinit, 5 op
Biochemistry Laboratory Course: Proteins

Lisätiedot

Tampereen yliopiston opintojakso BTK2037 Biokemian työt: Proteiinit.

Opintojakso sisältyy biotekniikan opiskelijoiden opintosuunnitelmaan. Muiden TTY:n opiskelijoiden tulee aktivoitua TaY:n ristiinopiskelijaksi sekä suunnitella opintojaksot Tampere3-verkkopalvelussa. Opintojaksolle on mahdollista hakea myös JOO-palvelun kautta (www.joopas.fi).

HUOM! Ilmoittautuminen opintojaksolle TaY:n NettiOpsussa. POPin kautta tehtyjä ilmoittautumisia ei huomioida.

Linkit opintojakson opinto-opas kuvaukseen, opetusohjelmaan (ilmoittautumislinkki) sekä Tampere3-ristiinopiskelupalveluun opintojakson toteutuskerran linkkilistassa. Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille

Vastuuhenkilö

Outi Väisänen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
YHTTAY-22121 2018-01 4 Outi Väisänen

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
YHTTAY-21041 Laboroinnin perusteet Pakollinen    
YHTTAY-22111 Biokemian työt Pakollinen    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
YHTTAY-22121 Biokemian työt: Proteiinit, 5 op YHTTAY-22120 Biokemian työt II, 5 op  

Päivittäjä: Asunmaa Piia, 13.03.2018