YHTTAY-22111 Biokemian työt, 5 op
Biochemistry Laboratory Course

Toteutuskerta YHTTAY-22111 2018-01

Kuvaus

Tampereen yliopiston opintojakso BTK2036 Biokemian työt.

Toteutuskerran tarkemmat tiedot ja ilmoittautumislinkin löydät TaY:n opetusohjelmasta (katso alla oleva linkkilista).

Voidaksesi ilmoittautua opintojaksolle tarvitset voimassa olevan opinto-oikeuden TaY:lle (esim. biotekniikan opiskelija, Tampere3-ristiinopiskelija, JOO).

Opetus

Periodi 2
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Outi Väisänen

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)