YHTTAY-22090 Biokemian menetelmät, 3 op
Methods of Biochemistry

Lisätiedot

Tampereen yliopiston opintojakso BTK2045 Biokemian menetelmät.

Opintojakso sisältyy biotekniikan opiskelijoiden opintosuunnitelmaan. Muiden TTY:n opiskelijoiden tulee aktivoitua TaY:n ristiinopiskelijaksi sekä suunnitella opintojaksot Tampere3-verkkopalvelussa. Opintojaksolle on mahdollista hakea myös JOO-palvelun kautta (www.joopas.fi).

HUOM! Ilmoittautuminen opintojaksolle TaY:n NettiOpsussa. POPin kautta tehtyjä ilmoittautumisia ei huomioida.

Linkit opintojakson opinto-opas kuvaukseen, opetusohjelmaan (ilmoittautumislinkki) sekä Tampere3-ristiinopiskelupalveluun opintojakson toteutuskerran linkkilistassa.
BTK2036 Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille

Vastuuhenkilö

Outi Väisänen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
YHTTAY-22090 2018-01 2 Outi Väisänen

Tietoa esitietovaatimuksista
Opintojakson menestyksellinen suorittaminen edellyttää itsenäistä perusosaamista mm. epäorgaanisesta ja orgaanisesta liuoskemiasta sekä molekyylien rakenteesta ja vuorovaikutuksista.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
YHTTAY-22090 Biokemian menetelmät, 3 op YHTTAY-2090 Biokemian menetelmät, 3 op  

Päivittäjä: Asunmaa Piia, 13.03.2018