YHTTAY-22051 Molekulaarinen solubiologia, 8 op
Molecular Cell Biology

Lisätiedot

Tampereen yliopiston opintojakso BTK2051 Molekulaarinen solubiologia.

Opintojakso sisältyy biotekniikan opiskelijoiden opintosuunnitelmaan. Muiden TTY:n opiskelijoiden tulee aktivoitua TaY:n ristiinopiskelijaksi sekä suunnitella opintojaksot Tampere3-verkkopalvelussa. Opintojaksolle on mahdollista hakea myös JOO-palvelun kautta (www.joopas.fi).

HUOM! Ilmoittautuminen opintojaksolle TaY:n NettiOpsussa. POPin kautta tehtyjä ilmoittautumisia ei huomioida.

Linkit opintojakson opinto-opas kuvaukseen, opetusohjelmaan (ilmoittautumislinkki) sekä Tampere3-ristiinopiskelupalveluun opintojakson toteutuskerran linkkilistassa. Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille

Vastuuhenkilö

Outi Väisänen, Minna Kellomäki

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
YHTTAY-22051 2018-01 1 - 2 Outi Väisänen

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
YHTTAY-22010 Biomolekyylit Suositeltava    
YHTTAY-22040 Molekyylibiologia Suositeltava    
YHTTAY-23020 Aineenvaihdunta Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
YHTTAY-22051 Molekulaarinen solubiologia, 8 op YHTTAY-22050 Solubiologia, 8 op  
YHTTAY-22051 Molekulaarinen solubiologia, 8 op YHTTAY-22052 Molekulaarinen solubiologia, 5 op  

Päivittäjä: Asunmaa Piia, 13.03.2018