YHTTAY-22040 Molekyylibiologia, 5 op
Molecular Biology

Lisätiedot

Tampereen yliopiston opintojakso BTK2040 Molekyylibiologia.

Opintojakso sisältyy biotekniikan opiskelijoiden opintosuunnitelmaan. Muiden TTY:n opiskelijoiden tulee aktivoitua TaY:n ristiinopiskelijaksi sekä suunnitella opintojaksot Tampere3-verkkopalvelussa. Opintojaksolle on mahdollista hakea myös JOO-palvelun kautta (www.joopas.fi).

HUOM! Ilmoittautuminen opintojaksolle TaY:n NettiOpsussa. POPin kautta tehtyjä ilmoittautumisia ei huomioida.

Linkit opintojakson opinto-opas kuvaukseen, opetusohjelmaan (ilmoittautumislinkki) sekä Tampere3-ristiinopiskelupalveluun opintojakson toteutuskerran linkkilistassa.

Lukuvuonna 2018-2019 mahdollista suorittaa vain kirjatenttinä. Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille
Ei toteuteta lukuvuonna 2018-2019.

Vastuuhenkilö

Outi Väisänen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
YHTTAY-22040 2018-01 - Outi Väisänen

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
YHTTAY-22010 Biomolekyylit Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
YHTTAY-22040 Molekyylibiologia, 5 op YHTTAY-2040 Molekyylibiologia, 5 op  

Päivittäjä: Väisänen Outi, 28.03.2018