YHTTAY-22040 Molekyylibiologia, 5 op
Molecular Biology

Toteutuskerta YHTTAY-22040 2018-01

Kuvaus

Tampereen yliopiston opintojakso BTK2040 Molekyylibiologia.

Toteutuskerran tarkemmat tiedot ja ilmoittautumislinkin löydät TaY:n opetusohjelmasta (katso alla oleva linkkilista).

Voidaksesi ilmoittautua opintojaksolle tarvitset voimassa olevan opinto-oikeuden TaY:lle (esim. biotekniikan opiskelija, Tampere3-ristiinopiskelija, JOO).

Lukuvuonna 2018-2019 mahdollista suorittaa vain kirjatenttinä. Ota yhteys opintojakson opettajaan (nettiopsussa tiedot opettajasta)

Periodi Ei toteuteta lukuvuonna 2018-2019.
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Outi Väisänen

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)