YHTTAY-21071 Molekyylibiologian työt, 4 op
Molecular Biology Laboratory Course

Lisätiedot

Tampereen yliopiston opintojakso BTK1074 Molekyylibiologian työt.

Opintojakso sisältyy biotekniikan opiskelijoiden opintosuunnitelmaan. Muiden TTY:n opiskelijoiden tulee aktivoitua TaY:n ristiinopiskelijaksi sekä suunnitella opintojaksot Tampere3-verkkopalvelussa. Opintojaksolle on mahdollista hakea myös JOO-palvelun kautta (www.joopas.fi).

HUOM! Ilmoittautuminen opintojaksolle TaY:n NettiOpsussa. POPin kautta tehtyjä ilmoittautumisia ei huomioida.

Linkit opintojakson opinto-opas kuvaukseen, opetusohjelmaan (ilmoittautumislinkki) sekä Tampere3-ristiinopiskelupalveluun opintojakson toteutuskerran linkkilistassa. Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille

Vastuuhenkilö

Outi Väisänen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
YHTTAY-21071 2018-01 2 Outi Väisänen

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
YHTTAY-21041 Laboroinnin perusteet Pakollinen    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
YHTTAY-21071 Molekyylibiologian työt, 4 op YHTTAY-21070 Molekyylibiologian työt, 3 op  
YHTTAY-21071 Molekyylibiologian työt, 4 op YHTTAY-21072 Molekyylibiologian työt, 5 op  

Päivittäjä: Asunmaa Piia, 13.03.2018