YHTTAY-20030 Tutkimuksen perusteet ja etiikka, 4 op
Introduction to Research Work and Bioethics

Lisätiedot

Tampereen yliopiston opintojakso BTK0030 Tutkimuksen perusteet ja etiikka.

Opintojakso sisältyy biotekniikan opiskelijoiden opintosuunnitelmaan. Muiden TTY:n opiskelijoiden tulee aktivoitua TaY:n ristiinopiskelijaksi sekä suunnitella opintojaksot Tampere3-verkkopalvelussa. Opintojaksolle on mahdollista hakea myös JOO-palvelun kautta (www.joopas.fi).

HUOM! Ilmoittautuminen opintojaksolle TaY:n NettiOpsussa. POPin kautta tehtyjä ilmoittautumisia ei huomioida.

Linkit opintojakson opinto-opas kuvaukseen, opetusohjelmaan (ilmoittautumislinkki) sekä Tampere3-ristiinopiskelupalveluun opintojakson toteutuskerran linkkilistassa. Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille

Vastuuhenkilö

Outi Väisänen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
YHTTAY-20030 2018-01 4 Outi VäisänenVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
YHTTAY-20030 Tutkimuksen perusteet ja etiikka, 4 op YHTTAY-0030 Tutkimuksen perusteet ja etiikka, 4 op  

Päivittäjä: Asunmaa Piia, 13.03.2018