KEB-25300 Hydrologia, 3 op
Hydrology

Lisätiedot

Toteutus joka toinen vuosi, toteutettu 2017-2018.
Ei toteuteta lukuvuonna 2018-2019.

Vastuuhenkilö

Marja Palmroth

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-25300 2018-01 - Marja Palmroth
Tentti ja harjoitustyöt

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää hydrologiset perussuureet ja niihin liittyvät keskeiset käsitteet sekä tunnistaa hydrologisten perussuureiden mittaus- ja tutkimusmenetelmiä. Opiskelija osaa selittää pohjaveden esiintymiseen ja muodostumiseen liittyvät määritelmät ja käsitteet. Opiskelija osaa selittää lumipeitteeseen ja jäähän sekä niiden muodostumiseen liittyvät määritelmät ja käsitteet. Opiskelija osaa käyttää hydrologisiin perussuureisiin liittyviä keskeisiä laskentamenetelmiä. Opiskelija tunnistaa hydrologisten ilmiöiden merkityksen vesistöjen, vesirakentamisen ja vesihuollon suunnittelussa.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Hydrologiset perussuureet: sadanta, valunta, haihdunta  Laskentamenetelmät, mallintaminen   
2. Lumipeite ja jää      
3. Maavedet ja pohjavesi, routa     
4. Ihmisen vaikutus hydrologiseen kiertoon     
5. Pintavesihydrologiaa     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakson arvosanan määräytyy tentin perusteella. Arvosana 1= Osaamistavoitteiden välttävä osaaminen Arvosana 2 = Osaamistavoitteiden hyvä osaaminen Arvosana 3 = Ymmärtää ja osaa välttävästi soveltaa opintojakson ydinainesta Arvosana 4 = Ydinaineksen lisäksi ymmärtää opintojakson täydentävää tietämystä ja osaa soveltaa ydinainesta Arvosana 5 = Osaa soveltaa hyvin opintojakson ydinainesta ja jossain määrin täydentävää tietämystä

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   RIL 124-1 Vesihuolto I (luku B.1.)   Kiuru ym. (toim.), 2003   ISBN 951-758-431-8       Ei   
Kirja   RIL 141 Yleinen vesitekniikka (luvut 1 ja 4)   Mustonen, Kuusela ja Kuuskoski (toim), 1982   ISBN 951-758024-X       Ei   
Kirja   RIL 92 Vesirakennus (luvut 1 ja 4)   Mustonen, Kilpeläinen, Kuuskoski (toim.), 1973   ISBN 951-758-000-2       Ei   
Kirja   Sovellettu hydrologia (luvut 1-8, 11-14)   Mustonen (toim.)/Vesiyhdistys r.y., 1986   ISBN 951-95555-1-X       Kyllä   
Luentokalvot     Sirpa Rasmus         Kyllä   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-25300 Hydrologia, 3 op BIO-5300 Hydrologia, 3 op  
KEB-25300 Hydrologia, 3 op KEB-25310 Soveltava hydrologia, 5 op  

Päivittäjä: Ikonen Suvi-Päivikki, 13.03.2018