KEB-21200 Molekyylibioteknologian perusteet, 3 op
Fundamentals in Molecular Biotechnology

Vastuuhenkilö

Ville Santala

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-21200 2018-01 4 Tapio Lehtinen
Ville Santala
Tentti

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää mitä molekyylibiotekniikka on ja osaa sen keskeiset käsitteet. Opiskelija oppii miten ja miksi DNA-tekniikan avulla tehdään hyödykkeitä. Opiskelija osaa molekyylibiotekniikan keskeiset soveltamisalueet bioprosessitekniikan, teollisen biotekniikan ja ympäristöbiotekniikan. Opiskelija oppii selittämään keskeisimmät menetelmät sekä arvioimaan, mitä tällä hetkellä pystytään tekemään sekä mitä huomenna mahdollisesti halutaan tehdä.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Molekyylibioteknologian määritelmä ja keskeiset käsitteet     
2. Yhdistelmä-DNA-tekniikan perustyömenetelmät   Geenien muokkaus, proteiinimuokkaus, metaboliamuokkaus, synteettinen biologia   
3. Bioprosessitekniikan perusmenetelmät   Fermentaatio, uusien entsyymien valmistaminen, isäntäorganismin valinta  Biotekniikan avulla valmistettuja tuotteita 
4. Teollinen biotekniikka   Teollisen biotekniikan haasteet ja mahdollisuudet   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Arvosana määräytyy tentin ja tehtävien perusteella.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Luentokalvot   Molekyylibioteknologian perusteet   Ville Santala         Kyllä   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-21200 Molekyylibioteknologian perusteet, 3 op BIO-1350 Biotekniikan perusteet, 3 op  

Päivittäjä: Ikonen Suvi-Päivikki, 13.03.2018