KEB-20000 Ympäristötekniikan perusteet, 2 op
Fundamentals of Environmental Engineering

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan viimeistä kertaa lukuvuonna 2018-2019

Vastuuhenkilö

Hannele Auvinen, Marja Palmroth

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-20000 2018-01 3 - 4 Hannele Auvinen
Marja Palmroth

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on erikoistavassa tai läpäisevässä ympäristötekniikan opiskelussa tarvittavat perustiedot. Opiskelija osaa selittää ympäristötekniikan suhteen luonnontieteisiin, tekniikkaan ja kestävään kehitykseen sekä sen, millaisista osa-alueista ympäristötekniikan kokonaisuus toiminnallisesti ja toisaalta opinto- ja tutkimusaloina muodostuu.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Ympäristötekniikka oppi-ja tutkimusalana ja sen tarpeen synnyttävät tekijät. Peruskäsitteet. Tieteen käsitteet versus käytännön käsitteet.   Ympäristölainsäädännön perusteet.   
2. Pilaantuneen ympäristön kunnostus  Ympäristölle vaaralliset kemikaalit   
3. Ilmansuojelun perusteet     
4. Ympäristöbiotekniikan operaatiot ja prosessit. Esimerkkejä sovelluskohteista. Biotekniikka ja ympäristönsuojelu.     
5. Jätehuollon perusteet     
6. Vesihuollon perusteet ja infrastruktuuri. Talousveden valmistuksen ja jäteveden puhdistuksen periaatteet.  Kiinteistökohtainen jäteveden puhdistus.   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakson arvosana muodostuu tentistä verkossa tehtävistä viikkotenteistä. Arvosana 1 = Osaa osaamistavoitteet välttävästi Arvosana 2 = Osaa osaamistavoitteet hyvin Arvosana 3 = Osaa välttävästi soveltaa opintojakson ydinainesta Arvosana 4 = Osaa soveltaa opintojakson ydinainesta Arvosana 5 = Osaa soveltaa opintojakson ydinainesta kiitettävästi

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Luentokalvot             Kyllä   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-20000 Ympäristötekniikan perusteet, 2 op KEB-20001 Ympäristötekniikan perusteet, 5 op  
KEB-20000 Ympäristötekniikan perusteet, 2 op BIO-1011 Ympäristötekniikan perusteet 1, 3 op  

Päivittäjä: Palmroth Marja, 04.12.2018