ARK-52050 Arkkitehtuurin historian ja teorian jatkokurssi B, 5 op
History and Theory of Architecture, Advanced Course B

Vastuuhenkilö

Olli-Paavo Koponen, Pekka Passinmäki, Ilmari Lahdelma

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-52050 2018-01 1 - 2 Olli-Paavo Koponen
Kirjallinen, kuvitettu harjoitustyö.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kytkeä toisiinsa arkkitehtuurin teoreettisia, filosofisia ja historiallisia erityistietoja omiin havaintoihinsa ja arkkitehdin suunnitteluosaamiseen. Hän osaa myös vertailla erilaisia ratkaisutapoja ja niiden seurauksia toimittaessa historiallisessa rakennetussa ympäristössä.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Historiallisten tietojen, suunnitteluteorioiden ja omien havaintojen kytkeminen toisiinsa ja arkkitehdin suunnitteluosaamiseen. Hyvään tieteellisen kirjoitustapaan harjaantuminen.     Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ARK-52050 Arkkitehtuurin historian ja teorian jatkokurssi B, 5 op AHT-3550 Arkkitehtuurin historian ja teorian jatkokurssi B, 5 op  

Päivittäjä: Kalakoski Iida, 21.02.2019