ARK-52000 Arkkitehtuurin historian ja teorian jatkokurssi A, 10 op
History and Theory of Architecture, Advanced Course A

Vastuuhenkilö

Olli-Paavo Koponen, Pekka Passinmäki, Ilmari Lahdelma

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-52000 2018-01 1 - 2 Iida Kalakoski
Olli-Paavo Koponen
Ilmari Lahdelma
Pekka Passinmäki
Harjoitustyön suorittaminen hyväksytysti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa tutkivan arkkitehtisuunnittelun menetelmiä. Hän osaa myös ratkoa arkkitehtuurin historian ja teorian ongelmia konkreettisten suunnittelukohteiden yhteydessä.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Opintojakso käsittää harjoitustyön, menetelmänä tutkiva arkkitehtisuunnittelu. Opintojaksolla perehdytään konkreettisen suunnittelukohteen avulla arkkitehtuurin historian ja teorian ongelmakenttään. Tehtävä jakaantuu selvitys- ja suunnitteluosuuksiin.      Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ARK-52000 Arkkitehtuurin historian ja teorian jatkokurssi A, 10 op AHT-3510 Arkkitehtuurin historian ja teorian jatkokurssi A, 10 op  

Päivittäjä: Yli-Äyhö Marleena, 09.03.2018