ARK-42200 Taide 3, 5 op
Art 3

Lisätiedot

Opintojaksoa ei luennoida toistaiseksi.
Ei toteuteta lukuvuonna 2018-2019.

Vastuuhenkilö

Ilmari Lahdelma

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-42200 2018-01 - Ilmari Lahdelma
Hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt ymmärrystään taideilmaisusta ja perehtynyt kurssilla käsiteltyyn taiteen alueen ilmaisutapaan ja -tekniikkaan. Hän ymmärtää kuvataiteen sisältöjä ja osaa luoda niitä itse omissa taideteoksissaan.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Kurssi käsittelee (nyky)taidetta ja sen teoreettisia suuntauksia, kehitelmiä, käsitteitä ja ajatuksia. Painoarvo on teoreettisen tiedon ja materiaalin omaksumisessa ja tuottamisessa. Asiasisältöihin tutustutaan lukemalla tekstejä ja analysoimalla niitä. Omaksuttuja näkökulmia sovelletaan taideteosesimerkkien tulkintaan. Monipuolisen näkökulmakentän luomiseksi kurssilla käytetään vierailijaluennoitsijoita, jotka esittelevät toisaalta nykytaiteen eri virtauksia teosesimerkkien kautta, ja toisaalta valottavat teoreettisia näkökulmia ja viitekehyksiä sinällään. Alustavasti kysytyt vierailijat ovat suomalaisella nykytaiteen kentällä toimivia ammattilaisia, mm. kuraattoreja ja teoreetikkoja.      Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ARK-42200 Taide 3, 5 op AHT-9660 Taide 3, 5 op  

Päivittäjä: Yli-Äyhö Marleena, 09.03.2018