ARK-42000 Arkkitehtuurin historian ammattikurssi 2, 12 op
History of Architecture, Professional Course 2

Vastuuhenkilö

Iida Kalakoski, Olli-Paavo Koponen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-42000 2018-01 3 - 4 Iida Kalakoski
Olli-Paavo Koponen
Ella Kylä-Kause
Taavi Tenhu
Hyväksytysti suoritettu harjoitustyö sekä osallistuminen kenttätyöjaksolle. Osallistuminen kirjaston tiedonhankintakoulutukseen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää rakennussuojelun restauroinnin ja historiallista ympäristöön sijoittuvan täydennysrakentamisen keskeiset eettiset suunnitteluperiaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännön suunnittelutehtävissä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää jo aiemmin oppimansa lisäksi kompleksisten suomalaisten rakennettujen ympäristöjen arkkitehtuurin keskeiset ominaisuudet arkkitehtuurin historian, suojelun ja täydennysrakentamisen näkökulmasta.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Opintojakson pääpaino on harjoitustyössä, joka tähtää rakennussuojelun ja täydennysrakentamisen suunnittelun hallintaan historiallisesti arvokkaassa ympäristössä. Erilaisten historiallisten rakennettujen ympäristöjen analyysimenetelmien hallinta. Rakennussuojelun, restauroinnin ja täydennysrakentamisen eettisten periaatteiden tuntemus. Rakennussuojelun, restauroinnin ja täydennysrakentamisen historian ja keskeisten esimerkkien tuntemus ja kyky kriittiseen ajatteluun.     Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ARK-42000 Arkkitehtuurin historian ammattikurssi 2, 12 op AHT-3410 Arkkitehtuurin historian ammattikurssi 2, 10 op  

Päivittäjä: Yli-Äyhö Marleena, 09.03.2018