ARK-32410 Nykyajan arkkitehtuurin historia, 6 op
History of Modern Architecture

Vastuuhenkilö

Iida Kalakoski, Olli-Paavo Koponen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-32410 2018-01 3 - 4 Iida Kalakoski
Olli-Paavo Koponen
Ella Kylä-Kause
Taavi Tenhu
Powerpoint-esitys analysoitavista rakennuksista sekä luennoilla opitusta laadittu oppimispäiväkirja.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee Euroopan arkkitehtuurihistorian keskeiset virtaukset ja käännekohdat Art Noveausta ja jugendista 1970-luvun alkuun. Opiskelija tuntee modernin arkkitehtuurin keskeiset ilmiöt, suunnitteluperiaatteet, käsitteet ja esimerkkikohteet. Opiskelija osaa tunnistaa nämä ilmiöt ja käsitteet mistä tahansa modernista rakennuksesta, ja hän osaa myös tulkita nykyarkkitehtuurin syntyyn ja kehitykseen vaikuttaneita prosesseja, keskeisiä tapahtumia ja ajatuksia. Hän osaa myös esitellä tuntemiensa rakennusten historian ja merkityksen tieteellistä kirjoitustapaa soveltaen.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Euroopan nykyajan arkkitehtuurin keskeisten suunnitteluperiaatteiden tuntemus, tunnistaminen ja soveltaminen, painopisteinä arkkitehtuurin modernismi 1900-luvun alusta 1960-luvulle. Komparatiivisen analyysimenetelmän soveltaminen rakennetun ympäristön ja yksittäisten rakennusten ymmärtämisessä. Nykyajan arkkitehtuurin kriittinen visuaalinen ja kirjallinen analysointi.      Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ARK-32410 Nykyajan arkkitehtuurin historia, 6 op AHT-3300 Nykyajan arkkitehtuurin historia, 6 op  

Päivittäjä: Yli-Äyhö Marleena, 09.03.2018