ARK-22200 Taide 2, 8 op
Art 2

Vastuuhenkilö

Kaisa Soini

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-22200 2018-01 1 - 2 Ilmari Lahdelma
Kaisa Soini
Hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee teoriatasolla yhden keskeisistä väriteorioista ja osaa käytännön tasolla soveltaa sitä niin taideilmaisussa kuin osana arkkitehtuurin ilmaisua. Opiskelija oppii tunnistamaan ja analysoimaan väriteorian käyttöä nykytaiteessa. Opiskelija osaa myös kehittää itsenäistä taideilmaisuaan maalaustaiteelliseen ilmaisuus perustuvien harjoitustöiden avulla.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Kuvasommittelukäsitteistön laajentaminen kolmiulotteiseen tilaan. Ulkotila ja sisätila kuvasommittelun lähtökohtana. Väri elämyksellisenä havaintona ja teoreettisen analysoinnin kohteena.     Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ARK-22200 Taide 2, 8 op AHT-1200 Taide 2, 8 op  

Päivittäjä: Yli-Äyhö Marleena, 09.03.2018