ARK-22100 Arkkitehtuurin ammattikurssi, 14 op
Architectural Design, Professional Course 1

Vastuuhenkilö

Ilmari Lahdelma

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-22100 2018-01 3 - 4 Ilmari Lahdelma
Janne Laukka
Mari-Sohvi Miettinen
Läsnäolo luennoilla, harjoitustyön esittely välikritiikeissä ja kritiikeissä. Hyväksyttävästi suoritetut harjoitustyöt, seminaarityöt sekä kirjallinen tentti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on saanut yleiskäsityksen asumisen ja julkisen rakentamisen arkkitehtuurista. Opiskelija on tutustunut arkkitehtuurin taiteellisen ja sisällöllisen puolen lisäksi arkkitehtuurin toiminnallisiin, teknisiin ja ympäristöllisiin aineksiin ja saanut valmiudet kehittää omaa arkkitehtonista näkemystään.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Opintojaksolla perehdytään nykyarkkitehtuurin ratkaisumalleihin, asumisen ja julkisen rakennuksen arkkitehtuurin taiteellisiin, toiminnallisiin ja teknisiin perusteisiin. Arkkitehtuurin ilmiöitä, moninaisuutta ja nykyarkkitehtuurin ilmenemismuotoja valotetaan nykyarkkitehtien tuotannon kautta. Harjoitustöinä tehdään kaksi suunnittelutyötä: pieni julkinen rakennus ja arkkitehtonista kokonaisuutta kartoittava yhden perheen talo.      

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opiskelijan harjoitustöissä ja tentissä esittämä arkkitehtuurin taiteellisen, toiminnallisen ja teknisen sisällön hallinta.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Luentojakson aikana ilmoitettava kirjallisuus.           Ei   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ARK-22100 Arkkitehtuurin ammattikurssi, 14 op AHT-2200 Arkkitehtuurin ammattikurssi, 14 op  

Päivittäjä: Yli-Äyhö Marleena, 09.03.2018