ARK-22000 Arkkitehtuurin historian ammattikurssi 1, 14 op
History of Architecture, Professional Course 1

Vastuuhenkilö

Iida Kalakoski, Olli-Paavo Koponen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-22000 2018-01 1 - 2 Iida Kalakoski
Olli-Paavo Koponen
Ella Kylä-Kause
Markku Mattila
Kirjallinen tentti ja hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää tyydyttävästi Suomen arkkitehtuurihistorian keskeiset kehityslinjat keskiajalta itsenäisyyden alkuun. Hän osaa myös analysoida olemassa olevaa historiallista ympäristöä karttamateriaalin sekä viikon mittaisen leirin aikana paikan päällä tehtyjen havaintojen, piirustusten ja mittausten avulla. Hän osaa tuottaa perusteltuja toimenpide-ehdotuksia kylä- tai puukaupunkiympäristöjen kehittämiseksi historialliset arvot säilyttäen. Hän osaa myös suunnitella yksinkertaisia puurakennusten korjaustoimenpiteitä.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Suomen arkkitehtuurihistorian perustietojen tuntemus sekä historiallisen ympäristön dokumentoinnin ja analyysimetodien hallinta. Pienimuotoinen historiallisten puurakennusten arkkitehtoninen ja rakenteellinen korjaaminen, täydentäminen ja restaurointisuunnittelu. Rakennettujen historiallisten puutaloalueiden ympäristöjen ymmärrys ja strateginen täydentäminen ja korjaus.      

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   ARS - Suomen taide 1-5         Tenttimateriaalina luennoilla käsiteltyjä aiheita ja aikajaksoja vastaavat luvut ARS-kirjasarjasta.   Kyllä   
Kirja   Suomen keskiajan kivikirkot   Markus Hiekkanen   9789517468619     Tenttimateriaalina Hiekkasen kirjan sivut 8-29 sekä Jomalan, Turun, Isonkyrön, Nousiaisten ja Hattulan kivikirkkoja käsittelevät osuudet.   Kyllä   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ARK-22000 Arkkitehtuurin historian ammattikurssi 1, 14 op AHT-3200 Arkkitehtuurin historian ammattikurssi I, 14 op  

Päivittäjä: Yli-Äyhö Marleena, 09.03.2018