ARK-12500 Ihminen ja ympäristö, 5 op
Man and Environment

Lisätiedot

Kirjallisuus ilmoitetaan luennolla.

Vastuuhenkilö

Pekka Passinmäki

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-12500 2018-01 1 - 2 Pekka Passinmäki
Osallistuminen opetustapahtumiin sekä hyväksytysti suoritettu tentti ja harjoitustyö.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalle on muodostunut yleiskäsitys ihmisen ja rakennetun ympäristön välisestä suhteesta, ja hän osaa nimetä keinoja ihmisläheisen ympäristön suunnittelemiseksi. Oppilas osaa soveltaa opintojaksolla saamiaan tietoja pienimuotoisessa harjoitustyössä.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Opintojaksolla tarkastellaan rakennetun ympäristön eri olemuspuolia - toimivuutta, tilallisuutta, esteettisyyttä, teknisiä ratkaisuja sekä sosiaalista, kulttuurista ja historiallista sisältöä - ihmisen kokemisen näkökulmasta sekä pohditaan lähtökohtia ihmisläheisen ympäristön suunnittelulle.     Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ARK-12500 Ihminen ja ympäristö, 5 op AHT-1100 Ihminen ja ympäristö, 5 op  

Päivittäjä: Yli-Äyhö Marleena, 09.03.2018