ARK-12300 Esitystekniikka, 3 op
Representation Techniques

Vastuuhenkilö

Ilmari Lahdelma, Janne Laukka

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-12300 2018-01 1 Ilmari Lahdelma
Mari-Sohvi Miettinen
Hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt. Osallistuminen seminaarityöskentelyyn.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on tutustunut arkkitehtonisen esittämisen perusasioihin. Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee arkkitehtuurin esittämisen perustavat.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Arkkitehtipiirustusten perusteet, piirustustekniset perustiedot, esitystekniikan perusteet ja pienoismallitekniikat     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaanVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ARK-12300 Esitystekniikka, 3 op AHT-5100 Esitystekniikka, 3 op  

Päivittäjä: Yli-Äyhö Marleena, 09.03.2018