ARK-12200 Taide 1, 8 op
Art 1

Vastuuhenkilö

Kaisa Soini

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-12200 2018-01 3 - 4 Kaisa Soini
Hyväksytysti suoritetut harjoitustehtävät.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää taideilmaisun perustekijät (sommittelun peruselementit ja kokonaisuus, väri, 3 -ulotteinen muoto) ja osaa soveltaa niitä omissa teoksissaan. Opiskelija hallitsee muutamia kuvataiteen perustekniikoita: elävän mallin piirustus, akvarellimaalaus ja kuvanveiston alkeet. Opiskelija osaa analysoida taideteoksia ja perustella tekemänsä ratkaisut omissa teoksissaan käyttäen kuvataiteen peruskäsitteitä.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Kuvasommittelun alkeiselementit, rytmi ja vastakohdat sommittelun perusteina. Kuvanveiston alkeet.     Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ARK-12200 Taide 1, 8 op AHT-1120 Taide 1, 8 op  

Päivittäjä: Yli-Äyhö Marleena, 09.03.2018