ARK-12100 Arkkitehtuurin perusteet, 12 op
Architectural Design Basics

Vastuuhenkilö

Ilmari Lahdelma

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-12100 2018-01 1 - 2 Ilmari Lahdelma
Janne Laukka
Mari-Sohvi Miettinen
Läsnäolo luennoilla ja harjoitustyön esittely välikritiikeissä ja kritiikeissä.Hyväksyttävästi suoritetut harjoitustyöt, seminaarityöt sekä kirjallinen tentti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalle on muodostunut yleiskäsitys arkkitehtuurista ja arkkitehdin työstä. Opiskelija on saanut yleiskuvan arkkitehtuurin peruskäsitteistä sekä pragmaattisen tiedon ja taiteellisen sisällön roolista arkkitehtuurissa.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Opintojakso on suunnattu arkkitehtuurin opiskelunsa aloittaville, sillä käydään läpi sekä luennoilla että harjoitustöissä arkkitehtuurin peruskäsitteet; tila, valo, massa, mittakaava, muoto, paikka, pinta, rakenne, materiaali, väri, kokonaisuus. Harjoitustöitä on kaksi: abstrakti tilaharjoitelma ja paikan olemusta kartoittava pieni rakennussuunnittelutehtävä.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opiskelijan harjoitustöissä ja tentissä esittämä arkkitehtuurin pragamaattisen tiedon ja taiteellisen sisällön hallinta.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Ilmoitetaan luennoilla           Ei   
Lehti   Ilmoitetaan luennoilla           Ei   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ARK-12100 Arkkitehtuurin perusteet, 12 op AHT-2100 Arkkitehtuurin perusteet, 12 op  

Päivittäjä: Yli-Äyhö Marleena, 09.03.2018