ARK-12000 Arkkitehtuurin historian perusteet, 12 op
History of Architecture, Basics

Vastuuhenkilö

Olli-Paavo Koponen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ARK-12000 2018-01 1 - 2 Iida Kalakoski
Olli-Paavo Koponen
Ella Kylä-Kause
Osallistuminen opetustapahtumiin sekä hyväksytysti suoritettu tentti ja harjoitustyöt. Tentittävä kirjallisuus kerrotaan luennoilla.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määrittää Euroopan arkkitehtuurin historian keskeiset käännekohdat ja aikakaudet vuoteen 1900 asti. Viikottain vaihtuvien luentopaikkojen ja viikkotehtävien avulla opiskelija tutustuu tarkemmin myös tamperelaiseen rakennusperintöön. Harjoitustöiden avulla opitaan tunnistamaan rakennusperinnön erityispiirteitä ja tutustutaan historialliseen ympäristöön suunnittelukohteena.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Euroopan arkkitehtuurihistorian päälinjojen hallinta antiikista 1900-luvun alkuun. Eri historiallisten rakenteiden, materiaalien, tyylien ja suuntausten tunnistaminen rakennetussa ympäristössä. Omien historiallisen rakennettuun ympäristöön sijoittuvien arkkitehtonisten suunnitteluajatusten esittäminen piirtämällä ja maalaamalla.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Arvosana muodostuu puoliksi tentistä (40 %) ja harjoitustehtävistä (60 %). Harjoitustyöt ovat viikottaisia, joten läsnäolo on välttämätöntä. Harjoitustyöt arvioidaan kokonaisuutena.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaanVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ARK-12000 Arkkitehtuurin historian perusteet, 12 op AHT-3130 Arkkitehtuurin historian perusteet, 12 op  

Päivittäjä: Yli-Äyhö Marleena, 09.03.2018