Mathematics, 50 cr

Type of the study module

Advanced Studies

Contact

Esko Turunen, Merja Laaksonen

Learning Outcomes

- Maisteriopinnot matematiikassa suoritettuaan opiskelija ymmärtää matematiikan merkityksen tieteenalana ja hän on hallitsee useampia eri matematiikan osa-alueita. Hän kykenee ratkaisemaan vaativia matemaattisia ongelmia ja soveltamaan matematiikan teorioita käytännössä. Opiskelijalla on valmiudet syventää osaamistaan matematiikassa omatoimisesti. Opinnot suoritettuaan hänellä on hyvä pohja jatkaa opintoja yliopistossa tai toimia vaativissa asiantuntijatehtävissä.

Prerequisites

Study block Credit points Mandatory/Advisable Additional information
Mathematics 25 cr Mandatory Or a corresponding prerequisite module of sufficient mathematical content.

Content

Optional Compulsory Courses

Must be selected at least 20 credits of courses

Course Credit points Class
MAT-60206 Mathematical Analysis 5 cr IV  
MAT-60556 Mathematical Logic 5 cr IV  
MAT-61006 Introduction to Functional Analysis 7 cr IV  
MAT-63506 Scientific Computing 5 cr IV  
MAT-63807 Introduction to Data Mining: The B-Course and GUHA-Method 5 cr IV  

Complementary Courses

Should be completed to the minimum study module extent of 50 ETCS

Course Credit points Class
LTT-32006 Demola Project Work 5-10 cr  
MAT-60250 Matemaattisen mallinnuksen peruskurssi 5 cr IV  
MAT-60350 Tilastolliset monimuuttujamenetelmät 5 cr IV  
MAT-60456 Optimization Methods 5 cr IV  
MAT-61506 Dynamical Systems and Chaos 7 cr IV  
MAT-61757 Measure and Integration 5 cr  
MAT-62006 Inverse Problems 7 cr IV  
MAT-62506 Linear Systems 5 cr IV  
MAT-63506 Scientific Computing 5 cr IV  
MAT-63807 Introduction to Data Mining: The B-Course and GUHA-Method 5 cr IV  
MAT-63856 Advanced Applied Logics 5 cr IV  
MAT-64000 Jatkuvat mallit 4 cr IV  
MAT-64500 Datan analyysimenetelmät mallinnuksessa 4 cr IV  
MAT-64750 Mallinnus ja optimointi 4 cr IV  
MAT-65250 Osittaisdifferentiaaliyhtälöt mallinnuksessa 4 cr IV  
MAT-67506 Mathematics Project Work 2-10 cr IV  
MAT-67756 Post-Graduate Seminar in Mathematics 2-10 cr V  
MAT-68007 Topics in Mathematics 2-10 cr IV  
MAT-68256 Mathematics Literature 0-10 cr V  
YHTTAY-60350 Monimuuttujamenetelmät 5 cr  
YHTTAY-60550 Johdatus logiikkaan 1 5 cr IV  
YHTTAY-60560 Johdatus logiikkaan 2 5 cr IV  
YHTTAY-62750 Johdatus graafiteoriaan 5 cr  
YHTTAY-65500 Kompleksianalyysi 10 cr  

Additional information

Useimmista opintokokonaisuuksista valittavissa on myös suomenkielinen materiaali sekä suomenkielinen harjoitusryhmä. Melkein kaikki kurssit voi myös tenttiä suomen kielellä.

Updated by: Pitkänen Anna, 30.01.2019