Digital and Computer Systems, Intermediate Studies as Elective Studies, 25 cr

Type of the study module

Intermediate Studies

Contact

Jani Boutellier, Timo D. Hämäläinen

Learning Outcomes

- Digitaali- ja tietokonetekniikan sivuaineen suoritettuaan opiskelijalla tuntee keskeiset asiat digitaalisten laitteiden toiminnasta ja mittauksista.
Hän osaa selittää tietokoneen, prosessorin ja prosessorin sisäisten laskentayksiköiden rakenteen ja toiminnan.
Hallitsee elektroniikan perussuunnittelutyökalujen (Electronic Design Automation, EDA) käytön.
Osaa suunnitella ja toteuttaa digitaalisia laitteita prosessoreilla ja ohjelmoitavilla alustoilla (FPGA-logiikkapiirit).

Content

Compulsory courses

TIE-50100 may be replaced by its English version TIE-50106. TIE-05200 may be replaced by its English version TIE-05206.

Course Credit points Class
TIE-05200 Mikroprosessorit 4 cr II  
TIE-50100 Digitaalisuunnittelu 5 cr II  
Total 9 cr  

Complementary Courses

Should be completed to the minimum study module extent of 25 ETCS

Course Credit points
TIE-50206 Logic Synthesis 5 cr
TIE-50256 High-level Synthesis 5 cr
TIE-50307 Real-time systems 5 cr
TIE-50407 Data Processing Implementations 5 cr
TIE-50506 System Design 5 cr
TIE-51106 Computer Arithmetic 5 cr
TIE-51200 Tietokoneen arkkitehtuuri 5 cr
TIE-51257 Parallel Computing 5 cr
TIE-52306 Computer Graphics 5 cr

Additional information

Only intended as a minor

Updated by: Järvinen Hannu-Matti, 04.02.2019