KIE-11210 Suomen kielen etappi 4, 2 cr
Finnish Language Stage 4

Person responsible

Minna Vanhasalo

Lessons

Implementation Period Person responsible Requirements
KIE-11210 2018-01 1 Minna Vanhasalo
Active participation in classwork (75 % minimum attendance) and in other activities, completion of course assignments and submitting the course work necessary to obtain information on the language proficiency.
KIE-11210 2018-02 2 Minna Vanhasalo
Active participation in classwork (75 % minimum attendance) and in other activities, completion of course assignments and submitting the course work necessary to obtain information on the language proficiency.

Learning Outcomes

Opiskelija osaa ilmaista ja perustella mielipiteensä sekä ilmaista itseään aiempaa monipuolisemmin suomeksi. Opiskelija hallitsee arkisen kielenkäytön sanastoa ja kykenee olemaan aloitteellinen viestintätilanteissa. Student will be able to give and justify his or her opinion in Finnish and express himself or herself better in Finnish. Student will gain a firm command of the vocabulary needed for daily interaction and is able take the initiative in everyday communication situations.

Content

Content Core content Complementary knowledge Specialist knowledge
1. Opiskelija osaa ilmaista ja perustella mielipiteensä. Hän osaa kuvailla ja vertailla asioita ja tapahtumia. Student can express and justify his/her opinion. Student can describe and compare things and events.     
2. Opiskelija tutustuu syvemmin suomalaiseen kulttuuriin ja harjoittelee aktiivisesti suomen kielen käyttöä myös luokkahuoneen ulkopuolella. Student deepens his/her understanding of the Finnish culture and practices Finnish language also outside the classroom environment.     

Instructions for students on how to achieve the learning outcomes

Opiskelijan kielitaidon kehitystä seurataan kurssin aikana. Opiskelija saa tietoa kielitaidon kehityksestä pienten kielitaitotehtävien avulla. The development of student's language skills is followed during the course. Student will receive information about the development of his or her language proficiency through small tasks.

Assessment scale:

Evaluation scale passed/failed will be used on the course

Partial passing:

Completion parts must belong to the same implementation

Prerequisites

Course Mandatory/Advisable Description
KIE-10016 Suomi-startti Mandatory    
KIE-10110 Suomen kielen etappi 1 Mandatory    
KIE-11010 Suomen kielen etappi 2 Mandatory    
KIE-11110 Suomen kielen etappi 3 Mandatory    

Additional information about prerequisites
Suomi-startti ja Suomen kielen etapit 1 - 3 tai vastaavat tiedot Suomi-startti and Suomen kielen etappi 1, 2 and 3 or equivalent knowledgeCorrespondence of content

Course Corresponds course  Description 
KIE-11210 Finnish Language Stage 4, 2 cr KIE-11211 Finnish Language Stage 4, 3 cr  

Updated by: Kunnari Jaana, 20.03.2018