KEB-64256 IR Spectroscopy, 2 cr

Additional information

Laboratoriotyöryhmiin ilmoittaudutaan POPissa.
Suitable for postgraduate studies.

Person responsible

Alexandre Efimov

Learning Outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää molekyylien värähtelymuodot ja kuinka IR-spektri syntyy. Hän osaa preparoida näytteen IR-tutkimusta varten erilaisista materiaaleista ja mitata spektrin IR-spektrometrillä. Opiskelija osaa analysoida tärkeimpien orgaanisten yhdisteryhmien spektrejä ja selvittää niiden avulla yhdisteiden rakenteita eli tulkita spektrejä ja tunnistaa tuntemattomia yhdisteitä.

Content

Content Core content Complementary knowledge Specialist knowledge
1. The theory of IR spectroscopy (vibrational modes, absorption mecanism). IR-spektroskopian teoria (molekyylin värähtelymuodot, säteilyn absorptiomekanismi)      
2. IR-spectrometer operational principles. Techniques and modes of measurements. IR-spektrometrin rakenne ja toimintaperiaate, näytteenkäsittelytekniikat     
3. Characteristic spectra of the organic functional groups. Exercises in the spectra interpretation and structural identification of the organic compounds. Orgaanisten yhdisteryhmien spektrien tunnusomaiset piirteet, spektrien tulkintaharjoitukset ja yhdisteiden tunnistaminen  Interpretation of simple spectra  Interpretation of more complex spectra and structure elucidation based on spectral data 

Instructions for students on how to achieve the learning outcomes

Exercises and exam contain the analysis and interpretation of IR spectra. The course exam also includes the instrumentation and theory questions. Opintojakson harjoitukset sekä tentti sisältävät spektrien analysointi- ja tunnistustehtäviä, tentissä on myös kysymyksiä IR-teoriaan ja näytteenkäsittelytekniikoihin liittyen.

Assessment scale:

Numerical evaluation scale (0-5)

Partial passing:

Completion parts must belong to the same implementation

Study material

Type Name Author ISBN URL Additional information Examination material
Lecture slides     Alexander Efimov         No   

Prerequisites

Course Mandatory/Advisable Description
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1 Mandatory    
KEB-62150 Orgaanisen kemian työt 1 Advisable    

Additional information about prerequisites
For UTA and TAMK students the prerequisites are: Organic Chemistry/Organic Chemistry laboratory courses or corresponding ones from UTA/TAMK curriculum. The prerequisites can be discussed with the teacher upon enrolling to the course.Correspondence of content

Course Corresponds course  Description 
KEB-64256 IR Spectroscopy, 2 cr 3500810 IR spectroscopy, 1 cu  
KEB-64256 IR Spectroscopy, 2 cr KEM-4250 IR Spectroscopy, 2 cr  

Updated by: Ikonen Suvi-Päivikki, 13.03.2018