TLO-99903 Muut suoritukset, 1-15 op
Other Studies

Lisätiedot

Tiedekuntaneuvosto voi erityisin perustein hyväksyä opintopisteitä yksittäiselle opiskelijalle jatko-opintojen valvojan puollosta ja tohtoriohjelman erikseen määrittelemällä tavalla muunlaisista suorituksista kuin tavanmukaisista opintojaksoista, seminaareista ja kirjallisuudesta.

Jatko-opintojen sisältö on aina henkilökohtainen ja opiskelijan tulee suunnitella opintojensa kokonaisuus yhdessä jatko-opinnoille nimetyn valvojan kanssa.

Lisätietoja saa tohtoriohjelman suunnittelijalta. Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille
Soveltuu jatko-opinnoiksi. Ei toteuteta lukuvuonna 2018-2019.

Vastuuhenkilö

Saku Mäkinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TLO-99903 2018-01 - Saku Mäkinen

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Kohlhoff Stefanie, 21.03.2018